• A new proof of a theorem of A. Van de Ven (with Mircea Mustata)
    Bulletin de la Societe des Sciences Mathematiques de Roumanie 88 (1997), no.1, 49-55